informe-estrangeria

Informació extreta del web del Col·legi d’Advocats de Reus. Un plaer formar part des de TA Advocats a la comissió per avançar en defensa dels drets i deures en un escenari social que requereix actuar amb rigor i sensibilitat en l’àmbit de la immigració.

 

Presentació

La Subcomissió d’Estrangeria del Col·legi d’Advocats de Reus que s’integra dins de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ), es crea amb motiu de la nova realitat social en matèria d’immigració.

Davant les exigències de la normativa en aquesta matèria i les seves constants reformes; la subcomissió pretén mantenir actualitzada la legislació vigent, els protocols d’actuació que es realitzen per part del CICAC i el CGAE en col·laboració amb tots els Col·legis d’Advocats, així com dels impresos i tràmits a realitzar.

Així mateix, la Subcomissió d’Estrangeria, col·labora amb d’altres comissions del Col·legi d’Advocats de Reus a l’hora de confeccionar i programar els cursos de formació continuada o el torn especial d’estrangeria així com amb el Servei d’Atenció a l’Immigrant (SAI) que ofereix l’Ajuntament de Reus.

Són membres de la Subcomissió:

  • President: Sr. Sergi Guillén García
  • Sr. Fernando Troyano Puig
  • Sra. Rosa Maria Lunar Martín
  • Sra. Patricia Márquez López
  • Sra. Joana Rocamora Castillo
  • Sra. Judit Rodríguez Martínez
  • Sra. Laura Van Schilt Sabater
  • Sra. Judith Gay Sorrius

Continguts