informe-estrangeria

Informació extreta del web del Col·legi d’Advocats de Reus. Un plaer formar part des de TA Advocats a la comissió per avançar en defensa dels drets i deures en un escenari social que requereix actuar amb rigor i sensibilitat en l’àmbit de la immigració.

 

Presentació

La Subcomissió d’Estrangeria del Col·legi d’Advocats de Reus que s’integra dins de la Comissió de Relacions amb l’Administració de Justícia (CRAJ), es crea amb motiu de la nova realitat social en matèria d’immigració.

Davant les exigències de la normativa en aquesta matèria i les seves constants reformes; la subcomissió pretén mantenir actualitzada la legislació vigent, els protocols d’actuació que es realitzen per part del CICAC i el CGAE en col·laboració amb tots els Col·legis d’Advocats, així com dels impresos i tràmits a realitzar.

Així mateix, la Subcomissió d’Estrangeria, col·labora amb d’altres comissions del Col·legi d’Advocats de Reus a l’hora de confeccionar i programar els cursos de formació continuada o el torn especial d’estrangeria així com amb el Servei d’Atenció a l’Immigrant (SAI) que ofereix l’Ajuntament de Reus.

Són membres de la Subcomissió:

 • President: Sr. Sergi Guillén García
 • Sr. Fernando Troyano Puig
 • Sra. Rosa Maria Lunar Martín
 • Sra. Patricia Márquez López
 • Sra. Joana Rocamora Castillo
 • Sra. Judit Rodríguez Martínez
 • Sra. Laura Van Schilt Sabater
 • Sra. Judith Gay Sorrius

Continguts

Per la seva professionalitat diuen la majoria i és cert. Per recomanació, diuen altres, i també ho és. I pel disseny? Us heu preguntat mai què s’amaga darrere d’una bona imatge? Un bon professional? Una persona que té cura de tots els detalls de la seva activitat?

No sempre, però moltes vegades, sí. Per això des de l’inici, quan vam decidir-nos a obrir TA Advocats, a Reus, vam tenir clar que la imatge havia de parlar per nosaltres. De la nostra manera de fer, que és curosa i molt personalitzada. Perquè ens involucrem en cada cas i amb cada persona que és client. I és així com ha nascut aquest projecte visual que ens ajuda a diferenciar-nos i singularitzar-nos, un disseny de Joan Baró, que combina modernitat i funcionalitat, pragmatisme, i algun que altre secret professional.

Volem que se’ns conegui. Som lletrats joves i experts. Amb ganes de treballar i de fer justícia. Amb passió pel dret.

Llegué a aquel piso, que días antes había sido objeto de una dación en pago ante el peligro de un embargo bancario, más parecido a una expropiación forzosa que a un procedimiento justo… La vivienda estaba completamente vacía, la verdad es que verla así me impresionó, cuantas vivencias se habrían sucedido tras aquellas paredes, inspeccioné todas las habitaciones, y cuando llegué a la última me encontré en el centro de la estancia una caja de cartón, la abrí y estaba repleta de juguetes: un saxofón sin teclas, un oso de peluche desgastado, una barbie sin cabeza, un payaso con un botón para echar agua estropeado, etc… pensé que la habrían olvidado con la mudanza. Y cuando iba a llamar para avisar me percaté que también había una nota, rezaba: «Así nos habéis tratado: como a juguetes rotos. Además, no los necesitaremos más, educaré a mis hijos sin bienes materiales para que no se los puedan arrebatar, enseñando que el mayor bien que tenemos es la humanidad. Gracias señores banqueros. Una familia sin hogar«.

 

(fotografia del blog Zaragózame)

Qui sóc? Fernando Troyano Puig. Nascut a Reus, el 1982. Advocat de professió. Especialitzat en dret penal. Quan no sóc a la feina, em trobaràs jugant a futbol – els esports són la meva passió- viatjant, al cinema o amb els amics.

 

 

 

 

 

Aquest és el nostre espai físic. Malauradament, els actes incívics embruten l’entrada. Un bloc d’edificis situat al centre de Reus – darrere del Pallol- on informem i aconsellem jurídicament.

T’esperem! Pots descobrir-nos també al portal QDQ http://infoplus.qdq.com/troyano-advocats/ct/

MI SECRETO:

Me encontraba en el tejado resbaladizo de aquella casa abandonada, jugándome el físico, yo, catedrático deDerecho, hombre de poca acción… Y todo a causa de un certero derechazo demi vástago, pero no había ni rastro de la pelota, me acerqué a una esquinay contemplé anonadado como se habían formado curiosos carámbanos por lahelada, de repente hizo aparición mi asfixiante vértigo eirreflexivamente dí dos pasos hacia atrás, perdí el equilibrio y empecé a darvueltas cual brújula desorientada, hasta que al pisar una tejadefectuosa cedió la cubierta y caí dentro de aquel insólito lugar; algomagullado y asustado me repuse y pude vislumbrar a través de la tenue luz unhabitáculo extraño, parecía haberme adentrado en otro siglo, observé: conteníauna gran cantidad de escritos jurídicos antiquísimos, quizás incluso algunono fuera conocido… ¿Pero de quién era todo aquello? Aquel lugar sería misecreto!

Fernando Troyano Puig

ftroyano@tadvocats.com

C/ Hospital, 42, 2n 2a / Reus 43201 / Tel. 646148182 Fax 877058085

http://tadvocats.com/

TA Advocats és un gabinet jurídic multidisciplinar amb seu a Reus, que presta serveis a tot el territori català (Salou, Cambrils, Tarragona i  Barcelona, entre altres ciutats).

El despatx l’integren lletrats emprenedors, amb formació específica en diferents àmbits i experiència contrastada.

El gabinet jurídic ofereix tot tipus de serveis. Des d’un assessorament previ per qualsevol qüestió legal (redacció o revisió de contractes, gestions i/o requeriments previs a les accions judicials) a una intervenció judicial en totes les àrees del dret. Disposa de col·laboradors externs pels assumptes més específics amb l’objectiu de donar un assessorament especialitzat i integral sobre el problema plantejat.

Les principals àrees d’actuació d’aquest gabinet són:

Dret civil: reclamació de quantitats, desnonaments, morositat, llei de propietat horitzontal, herències, accions reals, execucions hipotecàries, etc.

Accidents de trànsit, en totes les seves vessants.

Dret de família: separacions i divorcis, mesures parterno-filials, pensions alimentícies, visites avis-néts, capítols matrimonials i en previsió de ruptura, dissolució de règims matrimonials, etc.

Dret penal: defensa en qualsevol tipus de delicte i/o judici de faltes, acusació particular, querelles, cancelació d’antecedents penals i/o policials, etc.

Estrangeria: tot tipus de tràmits, ja siguin administratius –arrelament, residència i treball, règim comunitari, asil, nacionalitat i altres- com penal –substitució de l’ordre d’expulsió, inclosa la cancel·lació d’antecedents penals i policials.

Dret administratiu: responsabilitat patrimonial de l’administració, recursos de reposició i d’alçada, multes, etc.

Dret laboral.
TA Advocats col·labora amb lletrats que tenen competències més especifiques en altres àmbits com l’urbanisme, el dret laboral, concursal, i altres que puguin ser susceptibles de ser requerits pel client.

El gabinet d’advocats ofereix:

-Un tracte directe i personalitzat entre client i lletrat i una assistència global per dirigir el procediment judicial o extrajudicial.

-Respecte a la voluntat del client i garantia de confidencialitat.

-Voluntat determinant de resoldre el conflicte i defensar l’interès del client per sobre de qualsevol altre.

-Un procés d’escolta i consell permanent.

Com funciona?

Pressupost gratuït per escrit, sense cap compromís previ, que s’ajusta a la complexitat de l’asssumpte i les hores de dedicació al cas.

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

 1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
 2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
 3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.